KÖZÖS NEVEZŐ, KERT PROJEKT

kert projekt

A Közös  Nevezô Oktatási Program keretében megvalósuló Kert projektről

Kert projektünk létrejöttét az a merész gondolat vezérelte, hogy megpróbálun k összekötni egymással két nagyon eltérô társadalmi helyzetbôl érkezô gyerekcsoportot. Álmunk azzal vált valóra, hogy a Közös Nevezô Oktatási Program keretében a XIII. kerületi Tomori Pál Általános Iskola és a X.kerületi MÁV-telepi Wesley János Iskola diákjai egy közös alkotási folyamatban vettek részt a tanév második felében. A diákok elôször ismerkedtek egymással, terveket rajzoltak, meglátogatták egymást iskoláikban, majd pedig ötletet merítve egy külsô helyszínen, és felhasználva a Tomori Pál Iskola tankertjében szerzett gyakorlati tapasztalataikat, együtt készültek a záró mure, egy közös kertépítésre. A  nagy szorgalommal folytatott közös építés révén jött létre a MÁV-telepi iskola életében mérföldkônek számító kert, amely azt az üzenetet is magában hordozza – utalva a The Secret Garden c. könyvre –, hogy érdemes barátkozni, összefogni és hinni abban, hogy varázslók vagyunk, és kezeink között létrejöhet a változást hozó titkos csoda.

Szeretnénk, ha álmodozásaink ezzel nem érnének véget,  és ha a MÁV-telepi udvar betontömege a 12 négyzetméteres kerten túl is kivirágozna, és egyre több gyerekbarát és zöld parcella venné körbe az iskola épületét.

Ez  utóbbihoz további összefogásra, szellemi, anyagi, vagy éppen gyakorlati támogatásra van szükségünk. Ôszinte  örömünkre szolgálna, ha a 2017. május 23-án 14 órakor, a  MÁV-telepi iskolában tartandó avató ünnepségünkön  minél többen részt vennének, és együtt lennének velünk e számunkra kiemelt fontosságú, bemutatóval, kiállítással egybekötött  eseményen.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Lónyai Zsuzsanna,
a Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnázium igazgatója
és Szelei Miklós,
a Tomori Pál Általános Iskola igazgatója,