A WESLEY STUDIÓ

Wesley Studió

A stúdió tevékenységi köre rendkívül szerteágazó: foglalkoznak a legkisebbek, az óvodások életével, a hajléktalanok gondjaival, a szegények egyre romló helyzetével, a tanulni vágyó fiatalok lehetôségeivel, az idôsek elhelyezésének feladataival. Hírt adnak a pesti és a vidéki „oktatási birodalom” intézményeirôl, az ott zajló életrôl, az aktualitásokról. Mini stábjuk összetartó, lelkes csapat. A stúdió vezetôje, Moldova Ágnes a televíziós dokumentumfilmek világából érkezve, kitûnôen ismeri az interjú-készítés rejtelmeit, az empatikus kérdezésmó- dot, a beszélgetôtársaknak lehetôséget ad arra, hogy elmondják, mi az, ami fontos a számukra az életükben vagy esetleg legszívesebben elfelejtenék mindazt, ami velük történt. A munkatársak: Szûcs László, a Wesley intézményhálózat informatikai osztá- lyának vezetôjeként a filmek operatôre, a tehetséges festô és pedagógus, Szakács Tibor a vágó, Turzó Judit, a végzôs szociális munkás hallgató pedig a mindent elintézô, mindenrôl tudó asszisztens. A csapathoz tartozik Beck Judit grafikus is, akinek ragyogó ötletei nélkül a plakátok és szóróanyagok nem jelentenének a figyelemfelhívás mellett esztétikai élményt is. A stúdió keretén belül készülnek filmek, szerveznek stúdióbeszélgetéseket. A stúdióbeszélgetések helyszíne a Wesley János Fôiskola udvarán lévô kápolna, itt sikerült kialakítani a megfelelô feltételeket a felvételekhez. A stúdió honlapja már 2008-ban elkészült, a filmek folyamatosan készülnek 2010 óta.

MILYEN TÉMÁKAT ÖLELNEK FEL A FILMEK?

Bibliai témával foglalkozik a Föld alatti egyház sorozat,Iványi Gábor mutatja be az ismert és kevésbé ismert bibliai történeteket és korunk Magyarországát. A MET Lelkészei sorozatban a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség lelkészeit ismerhetjük meg, életükrôl ésmunkájukról kapunk képet.Idôben és térbencímmel azokról készül  portréfilm, akiknek a tevékenysége kiemelten fontos, és egy aktuális alkalomhoz kapcsolódik: hetvenedik születésnapjára készültfilm Bánlaky Pálról, a szociális munkás szak professzoráról.Aktuális, kiemelt filmes téma a menekültügy. ADietrichBonhoeffer konferenciáról szóló nagy dokumentumfilm megemlékezés a pásztorról, a mártírról, a prófétáról, a kémrôl, a hit alázatos emberérôl – ahogy Eric Metaxas, a New York Times sikerírója nevezi Bonhoeffert a róla megszületettés magyarul is megjelent könyvben.A gyöngyöspatai gyilkosság utáni filmes híradásból a családdal folytatott beszélgetésekrôl kaphatunk képet. A stúdió tervei között szerepel a roma sorozat folytatása is, a különbözô portrékban a roma emberek mindennapi életérôl,problémáikról tájékozódhatunk. A stúdió kiemelten fontos feladatának tartja a MET történetét bemutató, valamint a MET intézményeirôl készítendô sorozatot. A filmek sok esetben angol, német, francia nyelvû aláírásokkal is készülnek, így külföldi vendégeknek ajándékként is adják.2016-ban új sorozat indult Kerekasztal terítéken címmel. Iványi Gábor moderálásával, a téma egy szakértôjével és egy a témában érintett civillel folytatott egyórás beszélgetés aktuális társadalmi történésekkel és aktuális hírekkel foglalkozik.
AKényes Egyensúly a Civil Rádióban Iványi Margit vezetésével hitéleti témákat mutat be, a szociális témákról szóló mûsor mûsorvezetôje pedig Moldova Ágnes.A Civil Rádió mûsorán rendszeresen szerepelnek a stúdió hanganyagai. A stúdió filmjei a www.wesleystusio.hu weboldalon, a You Tube videó-megosztó portálon, a Wesley studio Wesley-media csatornán, valamint a facebook közösségként Wesley Stúdió néven megtalálhatók. 2016 nagy eseményérôl, a debreceni botlatókövek elhelyezésérôl is hamarosan látható a már elkészült film. A mindnyájunk által jól ismert média-helyzet, az állami,kormányzati média teljes túlsúlya ellehetetleníti a kormányzati állásponttól eltérô hangok nyilvánosságra jutását, a sajtóban a hiteles megjelenést. A stúdió munkatársai komoly problémának érzik munkájukterjesztésének akadályait.
P