HÁRMAS SÍPSZÓ

Az IRIS projekt célja az iskolai és amatőr sportban előforduló erőszak, rasszizmus és intolerancia megelőzésének elősegítése innovatív oktatási megközelítéssel. A nemzetközi konzorcium tagjai a görögországi Patras, a bulgáriai Várna, a finnországi Jyvaskyla, a spanyolországi Santiago de Compostela után 2016 december 15-16-án  Budapesten gyűltek össze. Az első napon nyilvános zárókonferencián a mintegy 50 érdeklődő, illetve a sajtó számára bemutatták a projekt eredményeit, majd a második nap a projekt partnereinek munkatalálkozóján a projekt zárásának tartalmi, technikai és pénzügyi kérdéseit vitatták meg. 
ZÁRÓKONFERENCIA
Az Oltalom Sportegyesület (OSE) a zárókonferenciát a Wesley János Lelkészképzô Főiskola Kline-termében rendezte 2016. december 15-én, melyen képviseltette magát az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Regional Committee of Western Greece is. A házigazda Szalay András üdvözlő és bevezető szavai után Perger István, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének kommunikációs igazgatója nyitotta meg a konferenciát. Ismertette az Európai Bizottság álláspontját, mint egy fontos prioritást a diszkriminációmentes sport vonatkozásában. Véleménye szerint a sport kulcsszerepet játszik a társadalmi integrációban és a fiatalok foglalkoztathatóságában. Kiemelte annak fontosságát hogy a sportot is bevonták a 2017-ben 30. születésnapját ünneplő igen sikeres Erasmus programba. A konferencia első előadását megosztva Gottgeisl Dóra és Balogi Anna szociológus tartották „Diszkrimináció, raszszizmus és erôszak a sportban Magyarországon” címmel. Kutatási eredményekre alapozva bemutatták a téma politikai hátterét, a 2015-ös migrációs krízist, az idegengyûlölet helyzetét és az antidiszkrimináció magyarországi törvényi hátterét. Ismertették az OSE szerepét az IRIS projektben, a diszkrimináció és az erôszak elleni küzdelemben elért kutatási eredményeket az iskolákban és sportklubokban. Néhány létezô jó gyakorlat bemutatása mellett igazolták a projekt témájának létjogosultságát azzal, hogy a tanárok és edzôk részt vettek az ilyen témájú továbbképzéseken. Elôadásukat egy rövid video riporttal fejezték be, ebben az OSE sportolói beszéltek saját diszkriminációs tapasztalataikról. Az IRIS projekt kidolgozását átfogó elôadásban ismertette Despina Karasoulou, az RCVTLLkoordinátora. Bemutatta a partnereket, az együttmûködés és közös munka kihívásait, a célokat és a fôbb tevékenységeket. A kutatás egyértelmûen rá- világított arra, hogy pszichológiai erôszak incidensek sokkal gyakoribbak a fizikaiaknál. Röviden összefoglalta a projekt legnagyobb eredményét, a kidolgozott on-line tananyagot,mely a következő modulokból áll:

• M1: Mit értünk diszkrimináció, rasszizmus és erőszak alatt a sportban?

• M2: A migránsokat és kisebbségeket érintô rasszizmus, etnikai diszkrimináció és kirekesztés a sportban.

• M3: Nemi identitáson és szexuális orientáción alapuló diszkrimináció.

• M4: Társadalmi elégtelenségek és nehézségek. Fogyatékkal élô gyerekek befogadása a testnevelés és sport terü- letén.

• M5: Megelôzés. A megfelelô nyelvezet használata és gyakorlatok.

• M6: Partnerség a sportban elôforduló diszkrimináció és erôszak megelôzéséért. A megelôzés és a partnerség rendszere. Információ-források. Végül ismertette a projekt disszeminációs elemeit: képregényt, a video- játékot, a TV spotot, az európai politikai ajánlások gyûjteményét. A konferencia második részében a tréning modulok felelô- sei részletesen ismertették a kifejlesztett képzési anyagokat, így a bolgár partner részérôl Chavdar Stoychev az M1-et és M4-et, a finn partner részérôl Anna Kavoura az M3-at és M5-öt, valamint a szintén kidolgozott kézikönyvet és a spanyol partner részérôl Ana Rodríguez Groba az M2-ôt és M6-ot mutatták be. A konferencia az OSE által kifejlesztett humoros, de nagyon tartalmas „Respect Diversity, Celebrate Community!” címû TV-spot bemutatásával zárult. A konferenciát sajtótájékoztató követte a koordinátor és a partnerek képviselôinek részvételével. ÖTÖDIK PARTNERTALÁLKOZÓ A projekt utolsó partnertalálkozójára 2016. december 16-án került sor az OSE rendezésében. Elsőként Adriana Gewerc ismertette a képzési felületek kvantitatív és kvalitatív utólagos értékelésének (ex-post evaluation) fontosabb számait és megállapításait a görög, a magyar és a spanyol mentori adatok alapján. Az indikátorok: tartalom és projekt tevékenységek, kommunikáció, technikai minôség, használhatóság és általá- nos értékelés. Összességében magasra értékelték a modulok tartalmát és a kézikönyvet. Ezt követôen Vikentia Bouchagier bemutatta a tervezett európai politikai ajánlások gyûjteményét, amely a helyi és a regionális, valamint az európai politikai döntéshozóknak, sportkluboknak és más érdekelteknek szól. Végezetül a partnerek részletesen megvitatták a zárójelentés és a pénzügyi jelentés részleteit, határidôit, valamint az OSE indítványára a projekt fenntarthatósági és további disszeminációs lehetôségeit és az újabb pályázatokban együttműködéseket. Ezúttal a szokásos szakmai látogatásra a MÁV-telepen lévô Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnáziumban került sor. Ezután a résztvevôk a BKV Sporttelepén hátrányos helyzetû fiatalok edzésébe pillantottak be. Az IRIS projekt végét jelzô hármas sípszó tehát elhangzott. A kétéves projekt munka befejeződött. De a projekt fenntarthatóságát jelzi a kidolgozott e-learning tananyag, amely segítséget nyújt a testnevelô tanároknak és a tömegsport-edzôknek a diszkriminációmentes tevékenységükhöz. A képzési anyag on-line ingyenesen, magyarul és angolul, illetve a partnerek nyelvein is elérhetô az IRIS honlapján: (http://iris-sport.eu/hu). Az Új Magiszter olvasói pedig a korábban megjelent lapszá- mokban „Sport és tolerancia” (2015/3), „Félidôben” (2016/1) és „Második félidô” (2016/1) címû cikkekbôl részletesebben is tájékozódhatnak a projekt végrehajtásáról. BIBÓ JÁNOS ÉS DR. SZALAY ANDRÁS az Oltalom Sportegyesület megbízott munkatársai