MÁSODIK FÉLIDŐ

Második félidőben

A projektet egy független, a partnereken kívüli görög szervezet, a Premium Consulting (Athén) is elemzi, értékeli és minősíti abból a célból, hogy a kidolgozott projekttermékek a lehetô legszélesebb körben alkalmazhatók legyenek a partnerek országaiban, de olyan uniós tagországokban is, amelyek nem részesei ennek a partnerségnek. A résztvevők nemzeti nyelveire is lefordított anyagok ezért a projekt munkanyelvén, angolul is elkészülnek. Az IRIS projekt fô terméke egy komplex, innovatív képzési anyag testnevelő tanárok és edzők részére. A képzési anyag a következő részekbôl áll:

  • kézikönyv,
  • videomodulok,
  • képregény,
  • videojáték

– utóbbi kettő célcsoportját a 6 és 14 év közötti diákok alkotják. A képzési anyagok online tesztelése 2016 októberében történt a részt vevő országokban, mentorok segítségével iskolákban és sportegyesületeknél, tanárok és edzők részvételével. Az év második felétől minden tartalom ingyenesen, magyarul és angolul, illetve a partnerek nyelvein is elérhetô az IRIS honlapján: (http://iris-sport.eu/hu). A testnevelő tanárok és edzők számára „A rasszizmus, diszkrimináció és erőszak kezelése a grassroots (amatőr és iskolai) sportban” címmel kézikönyv készült, amely szilárd elméleti alapokat biztosít a felhasználók számára. Külön fejezetben tisztázza a diszkrimináció, a rasszizmus és az erőszak fogalmát, ismerteti a vonatkozó európai uniós törvényeket és szakpolitikákat. Összhangban az IRIS projekt célkitűzéseivel, a kézikönyv is nagy hangsúlyt helyez az incidensek megelőzésére: a megfelelő nyelvhasználatra és testbeszédre, az intézmények befogadó infrastruktúrájára (pl. akadálymentesítés, azonos elérhetőség lányok és fiúk számára stb.). A kézikönyv
interaktív játékötletekkel is szolgál. Részletes példákon keresztül megismerhetjük a diszkrimináció különbözô fajtáit (nemi és szexuális orientáción, faji, etnikai és vallási hovatartozáson, sajátos nevelési igényen, életkoron, megjelenésen, motoros készségeken és anyanyelven alapuló különbözőségek). A testnevelő tanárok és edzők sorvezetőt kapnak ahhoz, hogy hogyan kezeljék ezeket az eseteket és hogyan monitorozzák a beavatkozás hatásait. A tananyag feldolgozását minden fejezet végén kvízek segítik. A videomodulok a következő témaköröket járják körül:

1. Nemi identitáson és szexuális orientáción alapuló diszkrimináció
2. Megfelelô nyelvezet és gyakorlatok használata
3. Rasszizmus, etnikai alapú diszkrimináció,
    migránsok és kisebbségek kirekesztése a sportban
4. Partnerség a sportban elôforduló diszkrimináció és erôszak megelôzése érdekében:

  • partnerség a szülőkkel, 
  • partnerség egyéb szereplőkkel

A modulok virtuális előadások mellett szakértőkkel készített interjúrészleteket, szemléltető edzéseket tartalmaznak Emellett olyan sportolók is megszólalnak, akik diszkrimináció vagy erőszak áldozataivá váltak sporttevékenységük során. A virtuális képzésben, önképzésben részt vevők ismereteket szereznek a diszkrimináció alapjairól, megismernek számos, a sportban előforduló diszkriminatív példát, hogy később képesek legyenek a hasonló incidensek megelőzésére és felismerésére. A tananyag pozitív példákkal is szolgál, például az edzések során használt nyelvezettel kapcsolatban: két videót láthatunk, amelyek egy aerobikóra során mutatják be az edző által alkalmazott diszkriminatív, ill. befogadó környezetet kialakító nyelvhasználatot. Elsô látásra az gondolhatnánk, hogy minimális különbségekről van szó, ám a nem megfelelô nyelvhasználat később táptalaja lehet a tettleges kirekesztésnek is. Hiszen tudjuk, hogy a legtöbb fizikai atrocitás szavakkal kezdôdik. Az élethosszig tartó tanulás jegyében kidolgozott 30 órás képzési anyag gyakorlati feladatokat is tartalmaz egyéni vagy csoportos feldolgozásra, amely során a megszerzett tudás beépül a felhasználók gondolkodásába, mindennapi edzői és tanítási gyakorlatába. Az IRIS projekt egyik célcsoportját a gyerekek alkotják. A fiatalabb, 6–11 éves korosztály számára hat nyelven készült el „Az igazi hôs” c. képregény. A történetben egy iskolás fiú ismeri meg a nagyapja történetét arról, hogy mit jelent a csapatjáték, fair play és tolerancia, mindezt az olvasó gyerek számára is élvezetes és átélhető módon. A képregény ugyanakkor elgondolkodtató, jól használható segédanyagként és vitaindítóként osztályfônöki órán vagy testnevelésórán a diszkriminációról vagy erőszakról szóló beszélgetésekhez. Szintén a projekt terméke a gyerekeket célzó tv-spot, amely az Oltalom Sportegyesület koordinálásával készült a Cs. Horváth Animációs Bt. gyártásában. A tv-spot története egy vízilabdameccsen zajlik, ahol két különböző csapat méri össze tudását: egy „átlagos” és egy olyan csapat, amelynek tagjai különféle fogyatékossággal élnek vagy valamilyen kisebbséghez tartoznak. A kisfilm szerethetô figurákkal, a gyerekek nyelvén mutatja be a sokszínűség és a csapatjáték erejét. A spot fô mondanivalója: „Sokszínűség és közösség: becsüld és ünnepeld!” A projekt résztvevői az Oltalom Sportegyesület szervezésében 2016. december 14–15-én Budapesten tartják a konferenciával összekötött záró találkozót. További információ szerezhető a projekt hatnyelvű honlapjáról: http://iris-sport.eu

BALOGI ANNA, DR. SZALAY ANDRÁS,
az Oltalom Sportegyesület megbízott
munkatársai